Real Time Web Analytics

הוצאת גוש מהשד

לעיתים מתגלה גוש בשד ויש צורך בכריתתו ושליחתו לבדיקה במעבדה על מנת לשלול ממאירות ולבחור את דרכי הטיפול בהמשך.

* בקע (הרניה) בדופן הבטן
* הוצאת גוש מהשד
* טחורים
* כירוגית ילדים - אשך טמיר
* כירורגית ילדים
* ליפומה
* פילונידל סינוס
* פיסורה
* פיסטולה פריאנלית

צור קשר

* שם פרטי:
* דואר אלקטרוני:
* טלפון:
תוכן הפניה:
*2+2=
* שדות חובה