Real Time Web Analytics

היכן מומלץ לבצע הפלה פרטית?

הליך הפסקת הריון, הנקרא גם הפלה מלאכותית או הפלה יזומה, יכול להתבצע בבית חולים או במרכזים רפואיים פרטיים. הסיבות העיקריות לביצוע הפלה יכולות להיות: סיבות בריאותיות של האם או של העובר, גורמים נפשיים, כניסה להריון מחוץ לנישואים או הריון בגיל צעיר מאוד.

הפלה חוקית

במדינת ישראל מבוצעות כל שנה כ-20 אלף הפלות חוקיות (הפלות פרטיות והפלות בבתי חולים ציבוריים), וככל הנראה גם מספר דומה של הפלות שאינן חוקיות. על פי החוק במדינה ישנן מספר כללים ההופכים הפסקת הריון להפלה המעוגנת בחוק:
  • על האישה אשר רוצה לבצע את ההפלה להיות מתחת לגיל 18 או מעל גיל 40.
  • ההיריון נובע מיחסים שאינם על פי חוק (אונס או גילוי עריות) ובנוסף הריון מחוץ לנישואין.
  • העובר עלול להיוולד עם מום רפואי או נפשי.
  • המשך ההיריון יכול לסכן את האם מבחינה נפשית או גופנית.
  • על פי החוק תהליך ההפלה חייב להיות בהסכמה מודעת של האישה בכתב. ההפלות יבוצעו רק בבתי החולים שאושרו על ידי משרד הבריאות.

הפלות חוקיות מבוצעת על ידי מנתח המוסמך לכך בחדר ניתוח העומד בתקנים של משרד הבריאות ומותאם לתהליך. חדר ניתוח צריך להכיל את כל הציוד הנדרש כדי למנוע סיבוכים במידה ויהיו. ישנה רשימה של בתי חולים המוכרים למשרד הבריאות לביצוע הפסקות הריון בהם החוק מתיר ביצוע הפלות. בנוסף במרפאות בהן ההפלה חוקית יהיו  מרדימים מומחים (ולא מתמחים). מומלץ לבדוק את קיומם של תנאים אלו טרם בחירת המרכז הרפואי בו תתבצע ההפלה.

ועדה להפלות והפסקת הריון

על מנת לבצע הפלה חוקית יש לפנות אל ועדת הפסקת הריון. במרבית המקרים הועדה מקיימת דיון בעניין בקשתה של האישה ההרה ביום בו תתבצע ההפלה כך שאין צורך להגיע ביום אחד לוועדה וביום אחר להליך עצמו. הועדה שומרת על פרטיות המטופלת ופרטיה נשמרים באופן דיסקרטי.

הפלה פרטית

ניתן לבצע הפלה חוקית בבית חולים פרטי, מרכז רפואי פרטי או חדר ניתוח פרטי. כאשר מבצעים הפלות בבית חולים פרטי תוכל המטופלת לבחור את הרופא שילווה אותה בתהליך ההפלה, החל מהאבחון ועד בדיקות הזכאות להפסקת ההיריון, הרופא שתבחר יהיה צמוד אליה בכל פעולה שתתבצע וגם לאחר התהליך על מנת למנוע סיבוכים ולוודא שההפלה בוצעה בהצלחה.

עלות הפלה פרטית ויתרונותיה

למרות מה שנהוג לחשוב, מחיר הפלה הפרטית אינו שונה באופן משמעותי מההפלות בבית החולים הציבוריים. ביחס להפלות בבית חולים ציבורי, המטופלת מקבלת יותר עבור כספה. 

יתרונות ההפלה הפרטית אל מול ההפלה בבית החולים הציבורי

כאשר את באה לבצע הפלה פרטית תזכי לתנאים הנוחים ביותר, תוכלי לבחור את הרופא שתרצי שינתח אותך, תוכלי לבחור גם את מועד הניתוח הנוח לך ומרבית המקרים התנאים בבית חולים פרטי הם ברמה גבוהה יותר. נוסף לכך, בהפלה הפרטית הרופא שיטפל בך ילווה אותך לכל אורך התהליך ותוכלי לפנות אליו בכל עת. לעומת זאת, בהפלה בבית חולים ציבורי הרופא נבחר על ידי בית החולים עצמו ולמטופלת אין השפעה על כך. המטופלת צריכה לעבור את כל ההליך ללא תמיכה של איש מקצוע וכן לבצע את התהליך מול וועדה ההפסקת הריון בעצמה.

ניתן לפנות למרכז רפואי מדילי להתייעצות בנוגע להפלה פרטית בטלפון: 073-7689627

צור קשר

* שם פרטי:
* דואר אלקטרוני:
* טלפון:
תוכן הפניה:
*2+2=
* שדות חובה