Real Time Web Analytics

מהי ועדת הפסקת הריון?

על פי החוק בישראל הפסקת הריון מבוצעת רק לאחר קבלת אישור של ועדה להפסקת הריון. במידה והנך מעוניינת לבצע הליך של הפסקת הריון את נדרשת לפנות לוועדה להפסקת הריון באחד מבתי החולים או המרכזים הרפואיים אשר קיבלו היתר לכך ממשרד הבריאות. ועדה להפסקת הריון מורכבת מרופא נשים, מעובדת סוציאלית ומרופא נוסף, הקובעים את זכאות האישה להפסקת הריון.
 

קריטריונים להפסקת הריון

על פי החוק בישראל, ניתן לאשר הפסקת הריון במקרים הבאים:
 • נערות עד גיל 18.
 • נשים מעל גיל 40.
 • הריון הנובע מיחסים אסורים על פי החוק הפלילי (אונס), מיחסי עריות או הריון מחוץ לנישואין.
 • הריון בו העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי.
 • הריון אשר המשכו עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה לנזק נפשי או גופני. 

ביצוע הפסקת ההיריון בהתאם לסעיפים אלה טעון אישור של ועדה להפסקת הריון. בקשה שאיננה תואמת את אחד הסעיפים שהוזכרו כגון בעיות חברתיות, משפחתיות או כלכליות אינן מהוות עילה להפסקת ההיריון על פי החוק.
 

טפסים שיש להגיש לועדת הפסקת הריון

בעת הפניה לוועדת הפסקת הריון עלייך להצטייד במסמכים הבאים:
 • תעודת זהות.
 • מסמכים רפואיים: תוצאות בדיקות סוג דם וספירת דם ובדיקת אולטראסאונד לאבחון ההיריון וקביעת גיל העובר.
 • תשלום: הסכום נקבע על ידי משרד הבריאות ומשתנה מעת לעת.
 • אם הנך מתחת לגיל 19, עלייך להצטייד בהתחייבות מקופת חולים.
 

הליך הטיפול בועדת הפסקת הריון

כאשר תגיעי לוועדה להפסקת הריון תעברי תהליך של מילוי טופסי הבקשה, בדיקה רפואית ושיחה עם עובדת סוציאלית. העובדת הסוציאלית משמשת כמרכזת הועדה. היא תשוחח עמך על נסיבות הכניסה להריון והסיבות שבעקבותיהן את מעוניינת לעבור תהליך של הפסקת הריון מלאכותית. בנוסף, היא תספק לך אינפורמציה הנוגעת לכל תהליך הועדה וביצוע הפסקת הריון. את עצמך לא תופיעי בפני הועדה – העובדת הסוציאלית היא זו שתייצג אותך מול הועדה. במידה ותימצאי זכאית להפסקת הריון תקבלי הודעה על כך ותוכלי לתאם תור להליך הפסקת הריון, אשר יתבצע בהתאם לגיל העובר ולהעדפתך האישית.


ועדת על להפסקת הריון

קיימות 7 ועדות עליונות ברחבי הארץ אשר דנות בהפסקת הריון משבוע 25 ומעלה. בכדי לקבל אישור הפסקת הריון מהועדה על ההיריון לענות על הקריטריונים הבאים:
 • קיום מומים עובריים חמורים.
 • המשך ההיריון מסכן את בריאותה הפיזית של האישה.
 • המשך ההיריון מסכן את בריאותה הנפשית של האישה.
ועדה זו מורכבת מחמישה חברים: גינקולוג, רופא פגים, גנטיקאי, עובדת סוציאלית ומנהל בית החולים.
 

אישור מועדת הפסקת הריון הנה תנאי הכרחי לביצוע הליך של הפסקת הריון באופן חוקי במדינת ישראל, גם כאשר מדובר על הפלה תרופתית. זכרי – כל המידע הנמסר לוועדת הפסקת הריון הנו חסוי ונשמר בסודיות מוחלטת.

צור קשר

* שם פרטי:
* דואר אלקטרוני:
* טלפון:
תוכן הפניה:
*2+2=
* שדות חובה